Outplacement
Bedrijf

Wat is outplacement?

Vooral in tijden van globalisering, snelle en radicale marktveranderingen en fusies en overnames, worden hiërarchieën ontmanteld, hele afdelingen ontmanteld en bedrijven gesloten in bedrijven van alle sectoren en groottes. Zowel werknemers in loondienst als leidinggevenden worden al lang getroffen wanneer ontslagen of beëindigingsovereenkomsten worden aangeboden. Scheidingsprocessen zijn vaak zwaar – een lastige situatie voor werkgevers en werknemers. In plaats van langdurige juridische geschillen te riskeren of alleen hoge ontslagvergoedingen te betalen, bieden veel bedrijven de betrokken werknemers outplacementadvies voor professionele heroriëntatie.

Advies over professionele heroriëntatie

Outplacement – ook wel “Outplacement Service”, “Outplacement begeleiding” of “New Placement” genoemd – betekent advies voor professionele heroriëntatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele outplacement en groepsoutplacement. De dienstverlening wordt veelal gefinancierd door het bedrijf, met als doel snel nieuwe perspectieven te openen voor één of meerdere medewerkers buiten het bedrijf en zo het scheidingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Een consult

Outplacementconsulenten helpen hun cliënten om snel een nieuwe professionele taak te vinden die past bij hun eigen kunnen en die innerlijke voldoening schept. Het overleg begint met een inventarisatie van de huidige situatie en het stellen van doelen, gevolgd door vacatureonderzoek en sollicitatiebeheer. Bij von Rundstedt nemen applicatiespecialisten laatstgenoemde stap over en ontzorgen zo de opdrachtgever bij hun professionele heroriëntatie. Voorbereiding op sollicitatiegesprekken en ondersteuning bij contractonderhandelingen ronden het advies af.

Een vorm van outplacementadvies dat gericht is op grotere groepen mensen en wordt gepromoot door het Uitzendbureau zijn overplaatsingsmaatregelen.

Virtueel outplacementadvies is een alternatief of aanvulling op traditioneel advies. In dit geval ontmoeten opdrachtgever en loopbaanadviseur elkaar niet fysiek, maar communiceren ze via virtuele formaten. De Loopbaancoach maakt in toenemende mate gebruik van digitale tools zoals videotelefonie, schermdelen en online workshops.