standkachel
Voertuig

Standkachel op brandstof of elektrisch?

Standkachel personenwagens verbruiken echter ook energie en worden ofwel gebruikt uit de brandstoftank van het voertuig (benzine- en dieselstandkachels) of worden aangesloten op een stopcontact (elektrische standkachels). Deze laatste zijn eigenlijk alleen geschikt voor huiseigenaren die hun auto op hun terrein parkeren en een stopcontact in de buurt hebben. Een elektrische standkachel is geen optie voor lantaarnparkeerders.

Hoe snel wordt het warm?

Eerst werden de auto’s afgekoeld tot min 10 graden Celsius in de koelkamer, daarna werden de apparaten geactiveerd en gemeten hoe lang het duurde om in het interieur 21 graden te bereiken. De op brandstof werkende kachels deden dit in een stevige 18 (Mazda) of zelfs stevige 12 minuten (Audi). Een behoorlijke prestatie. Er is een reden waarom het bij Audi sneller ging: er werd een zogenaamde eilandoplossing ingebouwd. Het is alleen gekoppeld aan het “kleine” verwarmingscircuit en verwarmt alleen het interieur. De “inline oplossing” van de Mazda daarentegen is aangesloten op het “grote” koelwatercircuit, waardoor deze ook de motor verwarmt. Als u de motor wilt opwarmen en beschermen tegen slijtage, heeft u een inline-oplossing nodig.

Belangrijk: informeer vooraf of de voertuigfabrikant een inline-oplossing toestaat. Als een ongeschikte extra verwarming in een voertuig zonder goedkeuring wordt geïnstalleerd, kunnen er foutmeldingen in het motormanagementsysteem verschijnen. De fabrikant van de standverwarming geeft specifieke informatie over welke standverwarmingsoplossing geschikt is voor welk voertuig.

Eilandoplossingen zijn meestal geen probleem.

Aangepakt: de elektrische bijverwarming, waarvan het maximale vermogen door de huishoudelijke 230 V-aansluiting beperkt is tot 3 kW en dus 60 lange minuten nodig had om het Mazda-interieur te verwarmen.

Hoe milieuvriendelijk zijn standkachels?

Maar standkachels stoten ook vervuilende stoffen en CO₂ uit. We meten de waarden tijdens de voorverwarmingsfase terwijl het voertuig stilstaat en meet vervolgens de uitstoot van de motor tijdens het rijden in de 23 kilometer lange WLTC-goedkeuringscyclus. Resultaat: De voorverwarmde benzinemotor had tijdens het rijden ongeveer 50 procent lagere CO-waarden (koolmonoxide) en ongeveer 80 procent lagere HC-emissies (koolwaterstof). Als de emissies van de standkachel worden toegevoegd tijdens het voorverwarmen, komt het erop neer dat er nog steeds een positief effect is. Door de extra voorverwarmingsfase is er over het geheel genomen een lichte stijging van het verbruik en dus een iets hogere CO₂-uitstoot in vergelijking met een koude start zonder bijverwarming. Maar dat maakt weinig uit. Lokale vervuilende stoffen zijn geen probleem bij elektrische standkachels, maar ze veroorzaken toch een niet onaanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot bij gebruik met de Duitse elektriciteitsmix. Als u een elektrische standkachel wilt gebruiken, moet u zeker groene stroom gebruiken – dit verbetert de milieubalans. Als het gaat om het verminderen van vervuilende stoffen door de motor voor te verwarmen, is de elektrische versie net zo effectief als de benzineversie.

Standkachels kunnen de vervuilende uitstoot van moderne diesels niet verder terugdringen. Qua balans heeft de diesel ook al met al een iets hoger brandstofverbruik door het extra verbruik van de bijverwarming. En de vervuilers? In tegenstelling tot benzinemotoren stijgen de uitlaatemissies van moderne dieselmotoren met de Euro 6d (TEMP)-emissienorm nauwelijks bij een koude start. De voorverwarming van de motor vermindert dus niet de verontreinigende stoffen – het positieve effect van de extra verwarming treedt niet op. Daarentegen neemt de uitstoot van deeltjes zelfs licht toe door de eigen uitstoot van de verwarming. Dit is het grootste probleem met standkachels – of ze nu op benzine of diesel werken. De systemen zijn goedgekeurd volgens ECE-R 122, d.w.z. volgens de emissierichtlijnen voor kleine verbrandingssystemen. Er is hier geen grenswaarde voor deeltjes, alleen naleving van een troebelheidsfactor, die de deeltjesmassa beperkt, maar niet het aantal.

Opvallend: de standkachels werpen bij het in- en uitschakelen bijzonder veel deeltjes in de lucht. Een probleem dat fabrikanten moeten aanpakken, zelfs als aan alle wettelijke grenswaarden volgens ECE-R 122 wordt voldaan. Ook de roetuitstoot bij het starten van een standkachel is verantwoordelijk voor de typische geurhinder.