VCA
Bedrijf

Wat is arbeidsveiligheid?

Gezondheid en veiligheid op het werk is verplicht in alle Duitse bedrijven. De werkgever moet zijn werknemers een werkplek bieden die veilig is en de gezondheid van zijn werknemers niet schaadt. Veiligheid op het werk hoort dus thuis in elk bedrijf. Dit betekent dat iedere werkgever en werknemer ook bijdraagt ​​aan een veilige en gezonde werkplek. Het maakt dus niet uit of u op kantoor zit, buiten op een bouwplaats werkt of in een fabriek werkt – veiligheid en gezondheid zijn twee essentiële zaken waarmee rekening moet worden gehouden.

Waar is arbeidsveiligheid geregeld?

Als voorwerpen op het werk of de werkplek zelf de gezondheid in gevaar brengen, moet de werkgever beschermende maatregelen nemen. Alle medewerkers moeten aan het werk kunnen zonder het gevoel te hebben dat er gevaar op de loer ligt. Denk hierbij aan kapotte productiemachines, verkeerde omgang met dampen en andere stoffen of onvoldoende beschermende kleding.

In de Arbowet staan ​​veel regels en richtlijnen. Dit omvat ook de thema’s werkplekinrichting, vluchtroutes, verlichting, geluidswering, kamertemperatuur en nog veel meer. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Arbeidsplaatsverordening, te vinden in de ArbSchG. Over dit onderwerp hebben we in het artikel “Wat staat er in de werkplaatsverordening?” de belangrijkste punten samengevat. Welke mensen zijn beschermd?

Volgens de Arbowet zijn de volgende personen in het bedrijf beschermd:

  • medewerkers,
  • Stagiair,
  • ambtenaren,
  • rechters,
  • Soldaten
  • en arbeiders in werkplaatsen voor gehandicapten.

Het is niet alleen belangrijk dat de werkgever maatregelen voor de arbeidsveiligheid treft, maar dat de werknemer de belangrijkste regelgeving kent en door middel van opleidingen en nadere instructies op de hoogte wordt gesteld van veranderingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Wie is verantwoordelijk voor arbeidsveiligheid?

De werkgever is primair verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van het bedrijf. Hiervoor krijgt hij experts die hem ondersteunen. Met name specialisten voor arbeidsveiligheid, bedrijfsartsen, maar ook veiligheidsfunctionarissen maken er deel van uit. De taken en rechten van deze vakkrachten zijn geregeld in de Arbowet. Dus hier moet je oppassen dat je niets door elkaar haalt. De Arbowet en de Arbowet zijn twee verschillende onderwerpen.

Tip

Houd er rekening mee dat alle bedrijven die in EU-lidstaten zijn vermeld, gezondheid en veiligheid op het werk moeten bieden. Het is een plicht. Huishoudelijk personeel in particuliere huishoudens is uitgesloten.

Soms wordt van het personeel het afleggen van een VCA Examen gevraagd.